Hva avgjør energiforbruket?

Hva er det egentlig som avgjør hvor mye energi man forbruker? Du vil kanskje tippe alder, kjønn, vekt og høyde. Disse faktorene er avgjørende, men det er flere faktorer som spiller inn.  Et menneske som veier mye, bruker ofte mer energi enn en som veier mindre. Det er altså andre faktorer som er utslagsgivende.

Energiforbruk og fettforbrenning
Det er mye forvirring rundt begrepene fettforbrenning, forbrenning og energiforbruk. Disse begrepene betyr ikke det samme. Forbrenning brukes ofte istedenfor energiforbruk, dette blir feil. Fettforbrenning er prosessen der fett blir forbrent i cellene. Det er fettforbrenningen som ”omdanner” fett fra maten i cellenes kraftverk, mitokondriene. Økt fettforbrenning vil si at du forbruker flere gram fett per time enn tidligere, dette betyr dermed ikke at energiforbruket har økt. Dersom du ”sulter”, synker energiforbruket for å spare på kroppens energi, nærmere 90% av energiforbruket dekkes av fettforbrenningen. Det optimale for mennesker som vil holde kroppsfettet nede og få en best mulig helsegevinst er å prøve å øke energiforbruket ved hjelp av fysisk aktivitet og nye kostvaner, i tillegg til å øke andelen fett som forbrennes.

Det basale energiforbruket (hvileforbruket)
Det basale energiforbruket er det grunnleggende forbruket kroppen har, også kalt hvileforbruket. Dette er det som kreves for å holde kroppen i hvile. Hvor høyt det basale energiforbruket er varierer en del, men det ligger gjerne på rundt 1100-1300 kcal per dag.

”Kcal= kilokalorier. Men det brukes ofte bare som kalorier”.

Fysisk aktivitet
Hvor aktiv du er løpet av en dag, vil være med på å påvirke energiforbruket ditt. Daglig fysisk aktivitet er avgjørende for din helse og din helsegevinst. Hver minste lille anstrengelse kan være med på dette. Ta trappen istedenfor heisen, parker bilen lengre unna jobben og gå resten, stå på bussen og banen isteden for å sitte.Hverdagsmosjon er undervurdert, og det kan ha stor betydning over tid .Energiforbruket kan fort øke med cirka 100 kcal per dag ved slike små anstrengelser. I løpet av 12 måneder utgjør dette cirka 36 500 kcal, dette tilsvarer samme mengden som fem kilo kroppsfett.

Varmeproduksjon
Varmeproduksjonen i menneskekroppen er en del av energiforbruket, det kalles også termogenes, meningen med termogenes er å holde kroppstemperaturen der den skal være til en hver tid og det er viktig at den er intakt hele tiden. Dersom det er varmt ute, kan dette føre til den basale energiforbruket øker bortimot 10 prosent, dette fordi hjertet og kroppen må jobbe hardere i varmen, for å kjøle ned og holde kroppstemperaturen.

Vekst
Vekst er også en vesentlig del av energiforbruket hos personer som ”vokser”. Dette gjelder hos bar- og unge, gravide, folk som trener og bygger muskler, og for personer som skal opp i vekt. Dette er energien som blir til overs når det basale behovet, fysiske aktivitet og varmeproduksjonen er dekket, som går til vektøkning.

”Energiforbruket = summen av de fire faktorene: det basale energiforbruket, fysisk aktivitet, varmeproduksjon og vekst.”

 

Recommended Posts