Til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hei, jeg heter Marte Kristiansen og er nettopp nyutdannet med en mastergrad i ”Folkehelsevitenskap, med vekt på livsstilsendring” på Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum. Masteroppgaven min handlet om: ”Overvekt, stress og mental trening”. I den forbindelse er det en del informasjon jeg vil opplyse deg og ditt departement om. For det første finnes det få eller ingen jobber innenfor dette fagfeltet. For det andre har ikke folkehelseutdanningen en egen formell tittel. Om man ringer eller snakker med helsepersonell angående potensielle jobber aner få eller ingen om denne kompetansen. De tror ofte fysioterapeuter, helsesøstre eller lignende er kvalifiserte til slike stillinger.

Jeg har gjort et nettsøk for å finne ut hvor mange bachelor og master utdanninger som finnes innen ”folkehelse” i Norge. Det er i dag overaskende mange, jeg telte cirka 10 innen det offentlige, og flere private. Det vil si at de neste årene, vil det bli svært mange flere med denne kompetansen. Jeg ser da faren for at dette kan føre til arbeidsløshet for mange. Dette fordi det er få jobber i dag som finnes og som er relevante for oss. Arbeidet med folkehelse og helsefremmende arbeid henger etter. Her tror jeg det må mer bevilgninger til for å skape mer aktuelle jobber. ”Folkehelsearbeidet” har et langt stykke og gå, og det er jo som mange vet billigere i lengden at man driver med helsefremmende arbeid.

Konklusjonen er at det må mer kunnskap ut om disse utdannelsene, både privat og offentlig. Det må også mer bevilgninger til for å opprette flere jobber. I dag er det mange av oss som har studert i fem år, med stor usikkerhet og ingen jobb. Det er også veldig mange som undervurderer oss med dette fagfeltet, dette er nok på grunn av for lite kunnskap generelt om ”folkehelseutdannelsen”. En formell tittel for alle oss som velger denne utdannelsesretningen, både bachelor og masternivå ville kanskje ha hjulpet oss i et nyopprettet kompetanseområde. Positivt er det at det finnes så mange utdanningsmuligheter innenfor ”folkehelse”, men hvor er da jobbene?

Med vennlig hilsen

Marte Kristiansen

(Kilde: Bilde)

Recommended Posts