Hva gjør mental trening med deg?

«Å være mentalt sterk handler om å være god også når man ikke er forberedt.»

Uansett hva målet i livet er, er det ofte mange brikker som skal være på plass. Dette for at du skal føle ting går som det skal og for at du skal prestere optimalt. Mental trening er et verktøy som ofte brukes hos  for eksempel idrettsutøvere. Dette for at de skal bli best på det de driver med. Jeg har selv troa på at mental trening er et viktig verktøy uansett hva du driver med. Eller hva du ønsker å oppnå. Mental trening blir ofte litt glemt oppi all fysisk aktivitet og alt du kan spise og ikke spise. Dersom du får med deg hodet ditt på det du ønsker, er det lettere å få med hele kroppen. Husk å jobbe med både kropp og sinn.

Selvtillit er troen på egne ferdigheter. Vi bygger selvtillit i stor grad på bakgrunn av hva vi presterer. Det er derfor viktig at du tør å utfordre deg selv og oppsøke de situasjonene som gjør at du kan utvikle bedre selvtillit. Vi har alle barrierer som hindrer oss, men du må selv bryte dine egne barrierer.

Teknikker/modeller
Mental trening dreier seg om teknikker/modeller som blir brukt for å styrke det mentale.  Mange av teknikkene/modellene har ofte viktige faktorer som skal tas hensyn til under den mentale treningen. Disse kan være :

 • Positivitet
 • Ha tro på seg selv (selvtillit)
 • Ha fult fokus
 • Oppmerksomhet på det du holder på med
 • Refokusering
 • Konstruktiv evaluering
 • Målsetning – målprosessen
 • Visualisering (indre bilder av situasjoner/mål osv.)
 • Omgjøring av tankemønster (Kognitiv terapi.)
 • Avspenning (autogen avspenning, progressiv avspenning, mindfullness, yoga)
 • Indre dialoger

Det finnes veldig mange forskjellige modeller og teknikker, det viktige er å finne en som passer til deg og en du trives med. Mental trening kan høres litt skremmende ut for mange, det er å jobbe med hodet og sinnet er kanskje litt tabu? Men hvorfor ikke gjøre dette, om dette er nøkkelen til de målene du alltid har strebet etter?

Hva ønsker DU?
Hvordan ser livet ditt ut? Hva ønsker du å oppnå? Har du satt deg noen mål som du vil oppnå? Et mål kan for noen oppleves som mer stressende enn motiverende. Da har målprosessen ofte foregått feil. Et mål skal være noe du personlig ønsker og oppnå, noe du selv har satt deg. Det er fort gjort å «arve» andres målsettinger, eller bare få tildelt et mål. Hvis det er tilfellet, er sannsynligheten for at du finner målet inspirerende helt tilfeldig. Det er derfor viktig å få et eierforhold til målet ditt.

Det er når du feiler at du virkelig har mulighet til å vokse. I stedet for å miste motet, må du bygge opp troen på at du kan få det til.
Men det vil alltid være ting som setter selvtilliten din på prøve. Forsøk å være i forkant av en hendelse og tenk igjennom hva som kan komme i veien for selvtilliten din. På den måten hjelper du hjernen din til å resonnere seg frem til hvordan du kan takle slike utfordringer.
Når du tar kontroll over prestasjonene dine, får du automatisk kontroll over selvtilliten din.

Basisteknikkene i mental trening har begrenset verdi uten et klokt innhold. Behersker du teknikkene, er det mye du kan velge i av verktøy til bruk av utvikling av forskjellige mentale ferdigheter. Mentale modeller er til som en veiviser for hvordan du kan legge opp den mentale treningen uansett hva du ønsker og oppnå.

«Selv om det er kroppen som gjør jobben, har hjernen avgjørende betydning for hvordan du takler fysiske utfordringer».

 

(Kilde: Arne Jørstad Riise, Bjørge Stensbøl, Anne Marte Pensgaard og Cecilie Ystenes)

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts