Svar fra Bent Høie

Tidligere i år sendte jeg et brev til Bent Høie. Jeg fortalte om min situasjon og at folkehelsen burde fremmes mer på alle nivåer. Brevet kan du lese i et gammelt blogginnlegg her.

Her er Høies svar:

Manglende jobber innen folkehelsefeltet- Synspunkter.

Jeg takker for ditt brev hvor du er bekymret for manglende jobber innen forebyggende helsearbeid og folkehelse. Folkehelse er et spennende fag i stor utvikling, og vi trenger i fremtiden flere som deg. Arbeidet for å fremme den enkeltes mestringsevne og muligheter gir mer livskvalitet for den enkelte og mer helse igjen per krone.

Folkehelsearbeidet henger også sammen med arbeidet med å sikre nødvendig helsetjenester til alle som trenger det i fremtiden. Dette er en viktig erkjennelse. Bedre helsetjenester gjør at vi i utgangspunktet lever lengere med sykdom som vi tidligere ville dødd av. Dette er bra, men innebærer også flere kronikere som over lengre tid trenger helsetjenester, dersom vi ikke samtidig forebygger sykdom i befolkningen.

Vi har i vår lagt frem en folkehelsemelding og en stortingsmelding om primærhelsetjenester. Forebyggende arbeid skal styrkes, både utenfor helsetjenesten og i helsetjenesten. Dette krever omstilling og ny kompetanse. Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid bl.a. med KS sette i gang utviklingsarbeid med sikte på å etablere et program for folkehelsearbeid i kommunene. Formålet er å bidra til en langsiktig styrking av kommunens arbeid med å fremme befolkningens helse.

Jeg ønsker deg lykke til med ditt fremtidige yrkesliv. Det er min jobb å arbeide for at dine evner og kompetanse er til glede og nytte for deg og samfunnet.

Skjermbilde 2015-12-15 kl. 13.38.14

 

(Kilde: dette brevet er skrevet rett av det jeg fikk i posten av Bent Høie)
(Kilde bilde)
Recommended Posts