Hva er folkehelse?

Folkehelse handler jo om folket, helsen til folket. Det ligger mye i dette ordet. Det handler både om forebygging av folkehelsen og rehabilitering. Målet for folkehelsen er altså å forbedre liv gjennom rehabilitering og behandling av sykdom. Med andre ord. Vi som jobber for folkehelsa, har en svært viktig jobb. Vi står overfor store nasjonale helseutfordringer når 50-70 prosent av den voksne befolkningen i Norge er overvektige eller har fedme. Folkehelsearbeidet er derfor viktigere nå enn noen gang.

En definisjon på folkehelse er vitenskapen og kunsten å forebygge  sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner» 

Dårlige vaner

Fire av fem nordmenn er ikke fysisk aktive nok. Dette går utover folkehelsen. I tillegg til dette har veldig mange av oss dårlig vaner når det kommer til kosthold. Vi spiser for lite frukt og grønnsaker, for mye sukker og mettet fett.

Dagens helsetilstand 

Dagens helseutfordringer er knyttet til hvordan befolkningen lever sine liv, i tillegg til hvordan samfunnet er og er blitt. Det er mange risikofaktorer som spiller inn i dagens samfunn. Tobakk, alkohol, ugunstig kosthold, overvekt, fedme og fysisk inaktivitet påvirker folkehelsen. Disse faktorene har vært med på å utvikle vår tids største folkesykdommer. Det viser seg nemlig at hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken, deretter kommer kreftsykdommer. I tillegg har forekomsten av diabetes type-2 økt drastisk de siste årene.

Heia folkehelsen

Etter jeg valgte min utdannelse for 5 år siden, var det få som skjønte hva jeg skulle bruke denne utdanningen til. Dette er fortsatt uklart for mange. Jeg får ofte spørsmål om: ”Hva kan du jobbe med?”, ”Hva blir du med den utdanningen”? og lignende spørsmål. Det er kanskje ikke så rart, ettersom jeg ikke har noen formell ”tittel” eller noen ”autorisasjon”. Jeg mener likevel at folkehelseutdanning er veldig undervurdert. Folkehelsen er altså et veldig viktig tema, og vi med folkehelseutdanning burde få mer anerkjennelse for å ta en så viktig utdanning. Folkehelsen er så stor, og så viktig. HEIA FOLKEHELSEN!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts