Bedriftsidretten & MK- Personlig Coaching

Tidligere i vinter hadde jeg et møte med Bedriftsidretten- Hedmark og Oppland. Et veldig spennende møte der vi ble enig om et samarbeid mellom MK-Personlig Coaching og bedriftsidretten. Jeg har hele veien vært i dialog med Lill Frantzhus som er koordinator i bedriftsidretten Hedmark og Oppland.

 

Bedriftsidretten er som vi kjenner den i dag, et av Norges idrettsforbund sine særforbund. Det er ca. 300 000 medlemmer og 3700 bedriftsidrettslag over hele landet. Bedriftsidretten driver med tradisjonelle kjerneaktiviteter der det arrangeres serier, cuper og aktivitetskaruseller. I tillegg til dette tilbyes det en lang rekke med aktiviteter under mottoer ”Et sprekere Norge”.

Det tilbys nasjonale kampanjer som Sykle til jobben, Ti på topp, Bli sterkere og Aktiv Bedrift. Målet er å fremme fysisk aktivitet som gir god helse samt skape motivasjon for at flest mulig skal få en aktiv livsstil – Et sprekere Norge! Med andre ord, gode lavterskel tilbud som er med på å fremme god folkehelse. MK- Personlig Coaching er jo et foretak der folkehelse, helse og livsstil står i fokus. Uansett forutsetninger og nivå så kan jeg som Personlig livsstilcoach hjelpe deg/dere og nå målene som er satt. Derfor ser jeg på samarbeidet med bedriftsidretten som veldig lærerikt og nyttig, i tillegg til at mottoet ” et sprekere Norge” er noe jeg selv ønsker å bidra med.

 

”Bli sterkere”

 ”Styrketrening for voksne i trygge omgivelser som vektlegger det gode miljøet sammen med effektiv trening”.

Bli Sterkere et meget populært styrketreningskonsept som har blitt utviklet av bedriftsidretten. Tilbudet er for alle over 15 år som ønsker å trene styrke i et trygt og motiverende miljø. Treningen foregår som sirkeltrening med bestemte øvelsesstasjoner og motiverende musikk. Instruktøren/aktivitetslederen er den samme fra gang til gang, noe som fører til at du får en ekstra god oppfølging av en person som kjenner deg.

Jeg er trener for ”Bli sterkere” i Hamar. En veldig sprudlende gjeng, og det er veldig morsomt å trene disse menneskene. De er motiverte og har lyst å bli sterkere og fungere enda bedre i hverdagen. Det er ofte det hjelper å få litt hjelp i startfasen, og det virker som de er motivert for å fortsette selv etter kurset er slutt. Vi er nå ferdig med 3 av 6 ganger, så vi er halvveis. Jeg ser allerede stor fremgang på alle sammen. Noe som er motiverende både for dem selv og meg som instruktør.

Ønsker du, noen du kjenner eller bedriften du jobber i å ”bli sterkere”? Ta kontakt med bedriftsidretten i nærheten av der du bor. Dette er et veldig bra og tilrettelagt konsept. Helsen er viktig og god helse fører til mindre sykefravær, bedre miljø og mer overskudd.

 

(Kilde: Bedriftsidretten)

(Kilde: Fremhevet bilde)

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts