Tjenester

Ønsker du oppfølging på flere områder er dette så klart mulig.

Du kan selv lage din egen ”pakke” ut ifra hva du ønsker å oppnå.

Ernæring

Mat er vesentlig for at vi mennesker skal fungere. Spiser du riktig i forhold til dine behov i hverdagen? Jeg kan hjelpe deg med kostholdsveiledning ut ifra dine forutsetninger og mål! Ta kontakt for nærmere avtale. Nettbasert oppfølging er også aktuelt for deg som ønsker dette.

Riktig ernæring, vil gi mer overskudd og utbytte i hverdagen!

1. Oppsett av kostholdsplan
Utgangspunktet er å ha et mest mulig variert, normalt og sunt kosthold som passer deg og din hverdag. Familie, jobb, aktivitet eller lignende skal ikke komme i veien for endring av ditt kostholdet.

2. Oppsett av kostplan
Her vil du få råd og tips om hvordan det kan være lurt å sette opp kostplaner. Råd, veiledning og oppfølging ut ifra dine mål og behov.

3. Månedsoppfølning av kostholdsplaner
Få hjelp til kosthold og planer per måned. Her vil det være tett oppfølging og tilpasning uke for uke.

4. Halvt årsoppfølging av kostplaner
Her får du ½ års oppfølging av kostholdsplanene. Det vil så klart være tett oppfølging og justering underveis.

Trening

Trening og fysisk aktivitet er bevist at gir mer overskudd, energi og at det er helsefremmende. Ønsker du å bli mer fysisk aktiv, men synes det er vanskelig å komme i gang alene? Da er treningsprogrammer som er individuelt tilpasset ideelt. Ta kontakt for nærmere avtale. Nettbasert oppfølging er også aktuelt for deg som ønsker dette.

Oppsett av treningsprogram

Utgangspunktet blir her deg og dine behov og forutsetninger. Husk at man ikke skal sammenligne seg med andre enn seg selv. Målet her er at man begynner på sitt nivå for best og sunnest resultat over tid.

1. Oppsett av treningsplan
Her vil du få råd og tips om hvordan det kan være lurt å sette opp treningsplaner. Råd, veiledning og oppfølgning ut ifra dine mål og behov.

2. Månedsoppføling av treningsplaner
Få hjelp til treningsplaner per måned. Her vil det være tett oppfølging og tilpasning uke for uke.

3. Halvt årsoppføling av treningsplaner 
Her får du ½ års oppfølging av treningsplan. Det vil så klart være tett oppfølging og justering underveis.

Mentale ferdigheter

Det er så mye fokus på fysisk trening. Det viser seg at mentale ferdigheter er minst like viktige. Alt starter i hodet. Derfor er det viktig å jobbe både med kropp og sinn. Kunnskap om mental ferdigheter kan være et viktig verktøy for å få bedre livskvalitet. Her er det svært individuelle behov som må tas hensyn til. Ta kontakt for nærmere avtale. Nettbasert oppfølging er også aktuelt for deg som ønsker dette.

1. Oppsett av individuelle mentale øvelser
Her vil jeg komme opp med øvelser som passer deg og dine behov etter avtale.

2. Månedsoppfølging av individuelle mentale øvelser
Her får du månedlig hjelp og oppfølging av individuelle mentale øvelser etter avtale

3. Halvt årsoppfølging av mentale øvelser
Her får du ½ års oppfølging av mentale øvelser. Det vil så klart være tett oppfølging og justering underveis.